علائم اختصاری کارخانه های مختلف تولید میلگرد

علامت اختصاری میلگرد کارخانه‌ها

هر کارخانه تولید‌کننده میلگرد، نشان مخصوص به خود را روی تولیداتش حک می‌کند که به آن علامت اختصاری میلگرد (آرم میلگرد) گفته می‌شود و از آن برای به دست آوردن اطلاعات محصول استفاده می‌شود. اطلاعاتی مانند تولید‌کننده، روش تولید، اندازه آج، قطر و نوع میلگرد را می‌توان از طریق علامت اختصاری حک شده روی آن به دست آورد.

همچنین یکی از روش‌های تشخیص اصالت محصول، بررسی نشانی است که روی میلگرد درج شده. در ادامه جدولی را مشاهده می‌کنید که اطلاعات کاملی در مورد حروف انگلیسی درج حک شده روی انواع میلگرد را شرح می‌دهد.

نوع میلگردحرف انگلیسی شاخصسایز آجاستاندارد روسی
میلگرد آج دار مارپیچJآج 340A2
Lآج 350 
میلگرد آجدار جناغیCآج 400A3
Hآج 420 
میلگرد آجدار مرکبSآج 500A4
Fآج 520 

لیست علامت اختصاری میلگردها