وزن پروفیل Z (زد)

پروفیل زد (Z) از پرکاربرد ترین مقاطع فولادی در صنعت سازه های صنایع مختلف می باشد. جدول وزن پروفیل (Z) زد را در ادامه مشاهده می کنید.


شماره پروفیل ضخامت وزن یک متر طول (kg)
Z-16 (زد)ورق 2.04.852
ورق 2.56.025
ورق 3.07.208
Z-18 (زد)ورق 2.0 5.180
ورق 2.56.454
ورق 3.07.722
Z-20 (زد)ورق 2.05.475
ورق 2.56.805
ورق 3.0 8.143
ورق 3.5 9.473
Z-22 (زد)ورق 2.05.788
ورق 2.5 7.195
ورق 3.08.612
ورق 3.510.019