وزن میلگرد آجدار

سایز میلگرد (mm)وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg)
85
107.8
1211
1415
1620
1825
2030
2237
2547
2858
3066
3275
3485
3695
38106
40118