شاهین فلز سپاهان

مطالب آموزشی پروفیل قوطی

پروفیل ها یکی از پر کاربردترین مقاطع فولادی هستند که دامنه وسیعی از محصولات مانند: قوطی های آهنی، پروفیل های درب و پنجره، پروفیل هایی مانند آبرو و زد که در صنعت سوله سازی کاربرد دارد را در بر می گیرد. در دانشنامه شاهین فلز سپاهان، مطالب و مقالات کاربردی در زمینه قوطی پروفیل را برای مخاطبین تهیه نموده ایم. امید است با مطالعه این رشته مطالب سطح دانش شما ارتقا یابد.