شاهین فلز سپاهان

مطالب آموزشی محصولات مفتولی

محصولات مفتولی که از گسترده ترین طیف محصولات فولادی هستند، کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارند. انواع سیم های مفتولی و توری های فلزی جزو این دسته از محصولات قرار دارند. دانشنامه شاهین فلز سپاهان، مقالات و مطالب آموزشی جامعی را در زمینه محصولات مفتولی و کاربرد آنها تهیه و منتشر می کند.

رابیتس چیست

رابیتس چیست + دسته بندی راویز

رابیتس نیز مانند سایر مقاطع فولادی نمونه های متنوعی دارد.به دلیل تنوع در کاربرد، رابیتس براساس ستون، چشمه و وزن گروه بندی می شود.