شاهین فلز سپاهان

مطالب آموزشی محصولات مفتولی

محصولات مفتولی که از گسترده ترین طیف محصولات فولادی هستند، کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارند. انواع سیم های مفتولی و توری های فلزی جزو این دسته از محصولات قرار دارند. دانشنامه شاهین فلز سپاهان، مقالات و مطالب آموزشی جامعی را در زمینه محصولات مفتولی و کاربرد آنها تهیه و منتشر می کند.

توری اکسپندد چیست؟

توری اکسپندد چیست + 4 ویژگی توری لوزی

پیشرفت در صنایع مختلفی همچون ساختمان سازی، استفاده از فناوری‌ها و محصولات جدید را می‌طلبد. یکی از متریال‌های کاربردی در سازه، توری‌های فلزی هستند که

توری پرسی چیست؟

توری پرسی چیست + 4 مزیت فنس پرسی

هرگاه صحبت از چگونگی ایجاد و ساخت محافظ‌های امنیتی برای اماکن مختلف به میان می‌آید، اولین و بهترین گزینه پیش‌رو، توری‌ها هستند. همه ما کم