شاهین فلز سپاهان

محصولات

قوطی 30*30 (3 در 3) آهن

قوطی ۳۰*۳۰

قوطی 30*30 آهن در ضخامت‌های 2 ؛ 2/5 ؛ 3 در کارخانه و انبار شاهین فلز سپاهان موجود می‌باشد. خریداران در زمان خرید و ثبت

قوطی 20*20 (2 در 2) آهن

قوطی 2*2

قوطی 2*2 با ضخامت 2 ؛ 2/5 ؛ 3 میلیمتر یکی از پر تقاضاترین پروفیل‌های مقطع مربع (بسته) در شرکت شاهین فلز سپاهان می‌باشد. این