شاهین فلز سپاهان

هشتگ کاربرد اسلب فولادی

مقالات با برچسب کاربرد اسلب فولادی؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

اسلب چیست

اسلب چیست + انواع روش تولید تختال

اسلب یا تختال ازجمله محصولات پیش ساخته است، که برای تولید نهایی تعدادی از مقاطع فولادی استفاده می شود. اسلب به وسیله نورد شمش یا ریخته گری پیوسته تهیه می شود.