شاهین فلز سپاهان

هشتگ ناودانی بر اساس طرح ظاهری

مقالات با برچسب ناودانی بر اساس طرح ظاهری؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

ناودانی چیست

ناودانی چیست + انواع ناودانی

ناودانی از جمله پروفیل های مقاطع باز است. طرح مقطع آن شبیه به U و از جمله پر استفاده ترین قطعات فولادی است. ناودانی متشکل از یک جان و دو بال است. در مقاله حاضر قصد داریم در مورد این پروفیل، انواع، موارد استفاده و شیوه تولید آن به توضیحات بیشتری بپردازیم .