شاهین فلز سپاهان

هشتگ مزیت کاربرد ورق پانچ

مقالات با برچسب مزیت کاربرد ورق پانچ؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

انواع ورق پانچدار

ورق پانچ چیست + انواع ورق پانچ دار

شبک آهنی یک مدل ورق فولادی است که بر سطح آن حفره های زیادی وجود دارد. و در طرح، ضخامت و سایزهای مختلف تولید می شود. اشکال پانچ ورق دارای تنوع زیادی مانند مربع، لوزی، ستاره و دایره است.
فرایندی که در آن به وسیله دستگاه پانچ، بر روی ورق سوراخ ایجاد می کنند پانچینگ نام دارد.