شاهین فلز سپاهان

هشتگ لوله

مقالات با برچسب لوله؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

لوله اسپیرال چیست

لوله اسپیرال چیست + روش تولید و 4 کاربرد آن در صنعت

لوله اسپیرال از جمله لوله های پرمصرف در بازار است. و در صنایع متعدد مانند صنعت نفت و گاز مصرف می شود. برای تولید لوله اسپیرال، کویل فلزی را به لوله آهنی که دارای یک درز مارپیچی 4 لایه ای است، تبدیل می کنند.