شاهین فلز سپاهان

هشتگ ضخامت پلیت

مقالات با برچسب ضخامت پلیت؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

پلیت آهنی چیست

پلیت آهنی چیست

پلیت هایی که میزان ضخامت آن ها بسیار کم و نازک است با نام برگ یا فویل شناخته می شوند و به پلیت هایی که ضخامت بالایی دارند فولاد سازه ای یا پلیت آهنی گفته می شود.