شاهین فلز سپاهان

هشتگ سپری آهنی فابریک

مقالات با برچسب سپری آهنی فابریک؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

سپری چیست

سپری چیست + انواع سپری

سپری یا پروفیل T یکی از پرمصرف ترین مقاطع فولادی است. طرح ظاهری آن مانند حرف T لاتین است و از جان و بال بلند تشکیل می شود. برای تولید سپری از دو روش پرسی و فابریک استفاده می کنند.