شاهین فلز سپاهان

هشتگ جدول پتانسیل خوردگی

مقالات با برچسب جدول پتانسیل خوردگی؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

پتانسیل خوردگی چیست

پتانسیل خوردگی چیست + جدول پتانسیل خوردگی

پتانسیل خوردگی را می ‌توان از طریق اختلاف پتانسیل بین یک الکترود مرجع مفید و سطح ماده‌ مورد نظر (که عموماً سطح یک گونه‌ فلزی است) به دست آورد. این اختلاف پتانسیل زمانی ایجاد می‌ شود که سطح فلز مورد نظر را در یک الکترولیت مناسب فرو برده باشیم.