شاهین فلز سپاهان

هشتگ بندیل

مقالات با برچسب بندیل؛ مطالبی که در آنها از این عبارت استفاده شده تا دسترسی به دانشنامه بر اساس عبارات کلیدی تسهیل شود.

بندیل میلگرد

بندیل میلگرد + تعداد شاخه در هر بندیل

بندیل میلگرد چیست؟ بندیل (Bundle) نوار آهنی است که در بسته‌بندی مقاطع فولادی که قطر کمی دارند، کاربرد دارد. این نوار فولادی، هنگامی که برای